De Groene Zwaailamp:

De Groene Zwaailamp is het verenigingsblad wat een aantal keren per jaar door de vereniging wordt uitgebracht.

Onze leden en adverteerders ontvangen deze per mail of op aanvraag per post
Hierin vindt u informatie zoals: veranderingen in het bestuur, data van algemene ledenvergaderingen maar ook de data voor bijvoorbeeld de herhalingslessen.

Zwaailamp 17-3

Zwaailamp 18-2