Geacht lid,

Hierbij verzoeken wij u de contributie voor het jaar 2020 over te maken.
Er is een e-mail verstuurd met de details.

In de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2009 is besloten, dat het contributiebedrag, indien niet tijdig voldaan, na de eerste herinnering verhoogd zal worden met € 2,50 in verband met gemaakte kosten voor de aanmaning. Wij hopen dat van deze maatregel geen gebruik gemaakt hoeft te worden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

I.W.M. (Ingrid) Arnold
Secretaris