Geacht lid,

Hierbij verzoeken wij u de contributie voor het jaar 2021 over te maken.
Er is een e-mail verstuurd met de details.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

I.W.M. (Ingrid) Arnold
Secretaris