Beste leden,

Hierbij wil het Bestuur van EHBO Rhoon alle leden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 mei 2022, om 20:00 uur, in de hal van de Maranathakerk aan de Kleidijk in Rhoon.
De agenda voor de vergadering en de concept notulen van de vorige vergadering worden eind april per mail verstuurd.

Met vriendelijk groet,

Ingrid Arnold
Secretaris EHBO Rhoon