Hier vindt u links naar belangrijke bronnen met informatie voor het organiseren van een evenement.

Bronnen:

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond – Ik organiseer een evenement

https://vr-rr.nl/over/rc/risicobeheersing/organiseer-evenement/

Op deze site zijn de specifieke vereisten te vinden waaraan de EHBO op een evenement moet voldoen.


Evenement organiseren, melding of vergunning

https://www.albrandswaard.nl/direct-regelen/ondernemen/evenementen/evenement-organiseren-melding-of-vergunning/


Handboek Evenementen Albrandswaard

https://openpdc.albrandswaard.nl/wp-content/uploads/2023/07/Handboek-evenementen-Gemeente-Albrandswaard.pdf


GGD GHOR Nederland

De burgemeester is het bevoegd gezag van de gemeente en de vergunningverlener voor evenementen. Om de publieke gezondheid en veiligheid te waarborgen is het belangrijk dat hij/zij een adviseur van de GHOR heeft die de gezondheidsrisico’s van een evenement in kaart brengt en deskundig advies geeft.

Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenmenten

Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenmenten – Alternatieve link

Lees hier het originele en volledige artikel:
https://ggdghor.nl/onderwerp/ghor/evenementenveiligheid/evenementenveiligheid-gemeente/