Categorie: Verenigingsnieuws

Contributie verenigingsjaar 2020

Geacht lid,

Hierbij verzoeken wij u de contributie voor het jaar 2020 over te maken.
Er is een e-mail verstuurd met de details.

In de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2009 is besloten, dat het contributiebedrag, indien niet tijdig voldaan, na de eerste herinnering verhoogd zal worden met € 2,50 in verband met gemaakte kosten voor de aanmaning. Wij hopen dat van deze maatregel geen gebruik gemaakt hoeft te worden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

I.W.M. (Ingrid) Arnold
Secretaris

Oproep ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij wil het Bestuur van EHBO Rhoon alle leden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op 23 september 2020, om 20:00 uur, in de hal van de Maranathakerk aan de Kleidijk in Rhoon.
De agenda voor de komende vergadering en de concept notulen van de vergadering van 17 april 2019 zijn per mail verstuurd.

Het bestuur hoopt op een mooie opkomst.

Met vriendelijk groet,

Ingrid Arnold
Secretaris EHBO Rhoon

© 2021 EHBO Rhoon

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑