Beste leden,

Hierbij wil het Bestuur van EHBO Rhoon alle leden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 25 juni 2024.
De agenda voor de vergadering en de concept notulen van de vorige vergadering worden tijdig verstuurd.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.