Beste leden,

Een raar einde van dit EHBO-jaar, dit door de Corona-virus. Om toch betrokken te blijven, even een extra mailtje.
Helaas moeten we de herhalingsles voor de reanimatie, die op 1 april gepland was, laten vervallen. We proberen om de reanimatie-avond vroeg in het seizoen te plannen zodat de vaardigheden behouden blijven.
Verder zijn we gewend om de jaarvergadering te houden in april, ook dat kan niet doorgaan. Binnen het bestuur heeft Marco Berm aangegeven te stoppen als bestuurslid en ook als penningmeester. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. We vragen dan ook geïnteresseerden zich te melden bij het bestuur.
Verder weet ik dat een aantal leden buurthulpverlener is, maar ook als je geen buurthulpverlener bent, kan het zijn dat je bij een reanimatie betrokken raakt. Daarom wil ik de richtlijnen die voorgeschreven zijn in geval van een reanimatie graag doorgeven:
 

Maatregelen


Voor een inzet:

  • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
  • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
  • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
  • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
  • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
  • Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

 Tijdens een inzet:

  • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
  • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
  • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

  • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.
Een aantal evenementen waarbij onze aanwezigheid gevraagd is, komt te vervallen. Gezien de voorschriften gaan de evenementen gepland tot 1 juni niet door. Als ik meer informatie heb, geef ik het door.
Ik wil nog even doorgeven dat het bestuur ook in deze periode beschikbaar is om te helpen. Laat het weten als wij iets voor iemand kunnen doen!
 
Blijf allemaal gezond, en zorg voor elkaar🌹
 
Heel veel groetjes,
 
Ingrid Arnold
Secretaris EHBO Rhoon