Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 450 – Wetboek van Strafrecht

Bron: Artikel 23 Wetboek van Strafrecht (Geldboetes)

Hoogst oplegbare boete € 4.350 (tweede categorie).


Jurisprudentie:

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/450.html